เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส สตาร์เทรดดิ้ง

  • ตั้งอยู่ที่ 52/179 หมู่5 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210
  • ประวัติบริษัท : บริษัทก่อตั้งวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2545
  • ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
  • ประกอบธุรกิจงานบริการรับจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการทั่วไป พร้อมทั้งผลิตจำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิดทุกประเภท
  • จำนวนพนักงานประมาณ 120 คน
  • วัตถุประสงค์ : บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านทำความสะอาดและ จำหน่ายอุปกรณ์– น้ำยาทำความสะอาด โดยตรงมามากกว่า 20 ปี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาด และวิธีใช้อุปกรณ์ – น้ำยาทำความสะอาดโดยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการหลาย ๆ ที่ตั้งเป้าไว้แต่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท โดยขาดการตระหนักถึงองค์ประกาบด้านความสะอาด และประสิทธิภาพให้การให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจด้านบริการงานทำความสะอาดอย่างมีระบบ และมีคุณภาพที่ดีที่สุดเป็นที่ถูกใจแก่ลูกค้า
Visitors: 104,058