ลูกค้าของเรา

บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (เมืองทองธานี)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้า (บางไทร) ธนาคาร ออมสิน (สาขาเมืองทองธานี)
บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด (SB Furniture) บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โชรูมรถฮุนได)
บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด BMW (Thailand) Co.,Ltd.
สำนักงานนิคมอุตสหกรรมบางปู บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MMS Bosch)
CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC) มหาวิทลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ออเดรย์ คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร (Audrey Cafe & Bistro) โรงเรียนนานาชาติเซ็นจอห์น
บริษัท ไวน์ คอนเน็คชั่น จำกัด (Wine Connection) โรงเรียนนานาชาติแฮมตั้น
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan) มหาวิทยาลัยเกษตร
บริษัท วิลสันอาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด โรงเรียนนิธิปริญญา
บริษัท เจษฎ์พัฒนา จำกัด โรงเรียนภาษายูเนี่ยน
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น (Fedex)
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด สาขาปทุมธานี (NDC) บริษัท ชไนเดอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด (1577 Home Shopping) บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร (ศูนย์เอกสารดอนเมือง) บริษัท บรอดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัว) บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด(มหาชน)
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ KOIKICHI FISH FARM
กองบัญชาการกองทัพเรือ HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Limited
ฐานทัพอากาศ บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท) บริษัท เคมาร์เก็ตติ้ง เวิลด์ จำกัด
สำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
กรมปศุสัตว์ บริษัท แพรกษาเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (TOT) บริษัท พลูโชคแมนชั่น จำกัด
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (THAILAND) CO.,LTD
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) AMARIT AND ASSOCIATES CO., LTD.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION บจก. สตรีทฟู้ด ดีเวลล้อปเม้นท์
โครงการบ้านจัดสรรชั้นนำอีกมากมาย Mida Assets Public
Tokyo Development consultants  
Visitors: 104,058